Copyright © 2022. All Rights Reserved

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПИРОН ДИЗАЙН ООД

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ПИРОН ДИЗАЙН ООД с ЕИК 204007692 и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.pironkids.com и поддомейните му (Сайт/ът) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от ПИРОН ДИЗАЙН ООД (Услуги/те) на Сайта.

ПИРОН ДИЗАЙН ООД е дружество, регистрирано в Република България, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 204007962, телефон за контакт +359898690547 email: info@pirondesign.comwww.pironkids.com

1. Условия за използване на Сайта на Пирон Дизайн ООД

С извършването на покупка на Сайта е необходимо поставяне на отметка в предвидено празно поле „Съгласен съм с общите условия и политиката за поверителност на сайта“, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното: 

 • Информационните услуги на Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”.”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
 • Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ”Пирон Дизайн” ООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на  ”Пирон Дизайн” ООД, участие в игри, промоции и томболи, организирани от  ”Пирон Дизайн” ООД както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

 

В случай, че Потребителят не маркира предвидено празно поле срещу декларацията, извършването покупка от  Сайта няма да бъде възможна.

 

 • ”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.
 • Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да е необходимо време за тяхната изработка или доставка. При всички случаи, ”Пирон Дизайн” ООД уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.
 • Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като ”Пирон Дизайн” ООД се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакт и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането до Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник на ”Пирон Дизайн” ООД, на посочените данни за контакт +359898690547 / email: info@pirondesign.com ), до изпращането на поръчката за изпълнение.
 • При регистрацията на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.
 • ”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
 • Да получава информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на ”Пирон Дизайн” ООД и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения  и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта. 

  

 1. Защита на личните данни.

 

 • ”Пирон Дизайн” ООД, ЕИК 204007962, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
 • ”Пирон Дизайн” ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 • Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 • Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ”Пирон Дизайн” ООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна ”Пирон Дизайн” ООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ”Пирон Дизайн” ООД както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на ”Пирон Дизайн” ООД, която е публикувана на интернет страницата .

 

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях.

 

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на  ”Пирон Дизайн” ООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. 

”Пирон Дизайн” ООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между  ”Пирон Дизайн” ООД и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права,  ”Пирон Дизайн” ООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от  ”Пирон Дизайн” ООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

 

 1. Представяни стоки и услуги на Сайта.

 

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.  ”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

”Пирон Дизайн” ООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език

 

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.  ”Пирон Дизайн” ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

 

 1. Закупуване на стока от Сайта www.pironkids.com

 

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според възможностите, посочени в Сайта.

* Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, в полето „Коментар“ който може да бъде променян от страна на ”Пирон Дизайн” ООД, в зависимост от възможността за производство и възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес.

В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение,  ”Пирон Дизайн” ООД запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица;

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с ”Пирон Дизайн” ООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на ”Пирон Дизайн” ООД, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка; 

 

”Пирон Дизайн” ООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена,  ”Пирон Дизайн” ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

 

 1. Заплащане на закупени стоки и услуги.

 

При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на  ”Пирон Дизайн” ООД или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на ”Пирон Дизайн” ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено  и съответната сума постъпи по банковата сметка на ”Пирон Дизайн” ООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

  

 1. Доставка на закупени стоки

 

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е до 10 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на  ”Пирон Дизайн” ООД. Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична, за която е получено плащане (с изключение на случаите, при които е избран начин на плащане „С наложен платеж“), до посочения от потребителя адрес, е до 20 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.  ”Пирон Дизайн” ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената за доставка се определя в зависимост от вида и размера на стоката и адреса за доставка. Цената на разходите за доставка се калкулира от куриерски фирми Еконт или Спиди. ”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност за неточност в калкулирането на стойността на доставка от вградения калкулатор на сайта.

”Пирон Дизайн” ООД ще поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от  ”Пирон Дизайн” ООД информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от  ”Пирон Дизайн” ООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява  ”Пирон Дизайн” ООД на e-mail: info@pirondesign.com

 

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно  ”Пирон Дизайн” ООД на e-mail:info@pirondesign.com, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ”Пирон Дизайн” ООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

 

При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  ”Пирон Дизайн” ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява  ”Пирон Дизайн” ООД  на email: info@pirondesign.com

 

”Пирон Дизайн” ООД  си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

”Пирон Дизайн” ООД  извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

 

 1. Отказ от закупена стока

 

Не може да се упражни правото на отказ след пазаруване от интернет за стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 

При поръчка на стока, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние , без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ”Пирон Дизайн” ООД  за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 
”Пирон Дизайн” ООД  

 

 


email: info@pirondesign.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

——————————————————

* Ненужното се зачертава.“ 
_______________________________________________________________________________

 

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www.pironkids.com, като в случай че използва тази  възможност,  ”Пирон Дизайн” ООД  ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора,  ”Пирон Дизайн” ООД  ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от  ”Пирон Дизайн” ООД  ), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира  ”Пирон Дизайн” ООД  за неговото решение за отказ от договора.

 

С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

 

”Пирон Дизайн” ООД  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Потребителят следва да изпрати на ”Пирон Дизайн” ООД  или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал  ”Пирон Дизайн” ООД  за отказа си от договора на един от посочените адреси.

 

Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

 

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена.  ”Пирон Дизайн” ООД  запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи аксесоари, гаранционни карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

 

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил  ”Пирон Дизайн” ООД  за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена.

 

 1. Политика за бисквитки

 

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Сайта  ”Пирон Дизайн” ООД  използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни.

 

 1. Други

 

”Пирон Дизайн” ООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 

”Пирон Дизайн” ООД  си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, след предоставено съгласие от Потребителя 

 

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани на имейл: info@pirondesign.com или на телефона посочен на Сайта.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА  ”ПИРОН ДИЗАЙН” ООД  
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 

Координатите на  ”Пирон Дизайн” ООД  са следните:

Тел. : +359 898690547 / email: info@pirondesign.comwww.pironkids.com

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).