Защо дъските за баланс са толкова полезни

26 март 2019
Защо дъските за баланс са толкова полезни

Основния начин, по който децата събират информация от заобикалящата ги среда е чрез сетивата- като докосват, бутат, миришат, гледат и тн. Движението има основна роля в усвояването на знания и събирането на сетивна информация не само през ранното детство, но и през целия живот. 

Дъската за баланс е чудесен средство за игра вкъщи в градината. Тя дава възможност на детето да изследва по размери и форма един обект

  • който може да му помогне да се полюлее;
  • върху който може да се качи;
  • който може да се превърне в лодка, преграда, пързалка;
  • на който може да поиграе с количките или топката;
  • зад който може да се скрие; 
  • на който да си поиграе с мама или татко...

непрестанно се учудвам от безкрайните възможности на децата да измислят все нови и нови игри с дъските за баланс , да си играят сами или в групи.